The wonder of generating Open Education

Pot ser l’educacio oberta engrescadora?

Català:  El nostre grup participa a un Projecte Europeu anomenat “Producció de MOOCs a baix cost”, que contempla la creació i producció de MOOCs que no tenen gaire requeriments en termes de diners, temps i energia. El que pretenem és aplegar unes quantes persones entusiastes en aquest camp que puguin proporcionar les principals pistes per avançar cap a una organització de l’educació oberta que sigui efectiva, sostenible i assequible – en definitiva, engrescadora per a qui munta els cursos, i per descomptat engrescadora per a qui els segueix.

 • Data: Dijous 10 de Març de 2016
 • Hora: 4 de la tarda
 • Durada: 90 minuts
 • Lloc: Seminari IQCC, espai P3A, edifici Monturiol, Parc Científic i Tecnològic, Universitat de Girona
 • Coordinadors: Miquel Duran i Sílvia Simon
 • Idioma: Català

Es proporcionarà més informació més endavant amb més detalls. Demanem a les persones interessades que es registring aquí: http://goo.gl/forms/EK8ZSD8Apn 

oew2016-badge-small

English: Our group is involved in an European Erasmus+ Project entitled “Low-cost MOOC production”, which features creation and delivery of MOOCs which do not have high requirements in terms of money, time, and energy. We plan to gather a few enthusiasts in the field who may provide the clues to effective, sustainable and affordable organitzation of open education.

 • Date: Thursday 10 March 2016
 • Time: 4 pm
 • Location: IQCC Room. P3A space, Monturiol Building, Science & Technology Park, University of Girona
 • Coordinators: Miquel Duran and Sílvia Simon
 • Language: Catalan

Further info will be provided soon. Anyone interested in attending is encouraged to register here: http://goo.gl/forms/EK8ZSD8Apn